>> Paluu Orientaatio-sivulle.

1. Some: kysymyksiä ja mahdollisuuksia

Kysymysmerkillä:
 • aika, ajankäyttö
 • turvallisuus ja luotettavuus
 • sosioemotionaalinen puoli
 • tiedonkäsittelyn kuormittuminen
 • tietojen ja sisältöjen hallinnointi
 • teknologian ja inhimillisen suhde
Osallistujien kirjoittamaa: ajan puute, vaatii kovasti työtä, kyseenalainen, luotettavuus, turvallisuus, laatu, balanssi, epäluulo, toimiva nettiyhteys, noviisi, mistä aika, oppituntien häiriötekijä, malttamattomuus, todellisuuden hämärtyminen, 24/7, muuttuva maailma, yksityisyyden suoja, ammatillinen vs. henkilökohtainen some, tiedon oikeellisuus, rajaus, yksinäisyys, käsitteellisyys, lähdetietojen oikeellisuus, sekavuus, puoskarit, kylmyys, tasa-arvo, valvonta, hallinta, epäilyttää, tietojen katoaminen, rajapintojen yhteensopimattomuus, konversio ei onnistu, priorisointi, kehityksen kiivaus, väline/alusta-lähtöisyys, viidakko, käytettävyys, muuttuu nopeasti, kevyttä, lustokuoriainen, hämärä, tekijänoikeudet, intimiteetin puute, turhake, ristiriita, nimimerkillä kirjoittelu

Mahdollisuuksia:
 • viestintä, vuorovaikutus, kommunikointi, ilmaisumuodot
 • oppimisen tuki
 • opetusmenetelmien monipuolistaminen
 • verkostoituminen ja yhteistyö
 • tiedon ja sisällön luominen ja välittäminen
 • tiedon löytäminen
 • ajantasaisuus, reaaliaikaisuus
Osallistujien kirjoittamaa: oppimisen tuki, innostavuus opiskeluun, koulutusilmoittelut Facebookiin, reaaliaikaisuus (instantismi), hallittuun lentoon, sisällöntuotanto, reaaliaikainen saatavuus, viestintä, löydettävyys, tavoitettavuus, nuorten kohtauspaikka, monipuolistaa, opetusmenetelmiä, harrasteblogit, vapaan ilmaisun mahdollisuus, verkostoituminen (ammattiin opiskeleva työelämään, toisiin ammattilaisiin), yhteistyöverkosto, mielenkiintoinen, kommunikointi, ajaton, kanssakäyminen, keskustelun ja näkemysten jakaminen, tiedonsiirto, maailman ääriin, nuorekkuus

2. Sosiaalinen media herättää pohtimaan


Ajatuksia:

Valtava mahdollisuus kasvaa.
Helppo aloittaa, vaikea innostaa aktiiviseen käyttöön.
Löydettävä itselleen sopivat välineet ja ajankäyttö.
Valmistavan koulutuksen kokonaisuus verkossa.
Hiljaa hyvä tulee.
Muistettava riskit.
Paljon mahdollisuuksia, mutta hyötysuhde epävarma.
Tehtävien tekeminen yhdessä.
Google: give me wisdom.
Ihmiset vieraantuvat toisistaan.
Koneet ja laitteet hallitsevat elämää.
IT-osaamisen asema.
Syrjäytymisen ennaltaehkäisy.
Reaalitodellisuudesta vieraantuminen.
Opiskelijat roikkuvat FB:ssä, kun pitäisi tehdä tehtäviä.
Asia/sisältö/idea liudentuu sosiaalisessa mediassa: harvemmin päästään syvemmälle aiheeseen.
Jaetun materiaalin mahdollinen väärinkäyttö.
Elämää vain verkossa.
Valvonnan vaikeus tiedon määrässä.
Ajasta ja paikasta riippumaton yhteisössä työskentely ja oleminen.
Opiskelija saa ajan kulumaan "tylsillä" tunneilla hyvin.
Yhteydenpitoväline
Työrooli ja kotirooli erillään.
Epäilyttää käsillä tekemisen oppiminen.
Opiskelijat innostuvat ehkä paremmin kuin opettajat.
Oma osaaminen alkutekijöissään.
Nopein väline tavoittaa paljon yhteistyökumppaneita.
Silmät auki näkee enemmän.
Ääriryhmien nousu vs. sananvapaus.

Kysymyksiä:

Tuleeko fyysisten kontaktien puutteesta syrjäytymisriski?
Mitä seuraavaksi?
Kuinka pian käyttöön?
Mikä käytännössä suurin muutos?
Onko ihminen koskaan valmis sosiaaliseen mediaan?
Miten suunnataan mielenkiinto käsillä olevaan asiaan?
Kaikki opiskelijat ovat Facebookissa. Pitääkö meidänkin olla?
Mikä on järkevää?
Mistä aika?
Miksi pitäisi olla jotenkin online ja mesessä koko ajan?
Osaanko käyttää?
Riittävätkö taidot?
Miten suodatetaan tiedon määrästä tarpeellinen?
Oikean tiedon käyttö?
Miten tietosisällöt tarkemmiksi?
Miten kirjoittaa, että kaikki ymmärtävät samoin?
Toimivatko laitteet ja systeemit?
Onko some tulevaisuus vai haitta?
Entä jos sähköt eivät toimi?
Loppuuko voikukkaseppeleiden teko?
Onko muuta elämää?
Korvaako sosiaalinen media kasvatuksen ja inhimillisyyden?
Milloin siellä ruvataan sotimaan?
Tarvitaan lisää tietoa eri mahdollisuuksista – vai tarvitaanko?
Miten saa tekijänoikeudet pidettyä itsellään, kun laittaa jotain itse tekemäänsä sosiaaliseen mediaan?
Tarvitaanko oikeasti?
Katoaako hienovireisyys median virtaan?
Kärsiikö läsnäolo? Vaikka täällä, niin ei koskaan oikeasti läsnä.
Miten löytää sopiva rooli opiskelussa (ei liian suuri)?
Miten aika riittää asioiden haltuunottoon?
Lisääkö kotiin "syrjäytymistä"?
Kun kuolen, miten minun profiilini saadaan hengiltä? Kuka sen tekee?
Miten onnistuu hoitamisen oppiminen?
Miten somessa inhimillisyys, kontaktit, sanaton viestintä?
Miten käy perinteisten käytöstapojen, ihmisten kohtaamisen ja huomioimisen?
Mistä otetaan aika kaikkien vaiheiden käyttöön ja ylläpitoon?
Mistä aika uusien asioiden oppimiselle?
Missä tätä kaikkea voi oppia lisää?
Miten taataan sosiaalisen median käytön turvallisuus?
Millainen on sisällöllisesti hyvä blogi?
Onko sosiaalisen median kauppakadulla pakko mennä joka "kauppaan"?
Hyviä käytäntöjä sosiaalisessa mediassa?
Pelisäännöt, mitä saa julkaista netissä (kuvat, tekstit ym.)?

3. Ideoita käyttökohteista

 • Second life tai vastaava: alias-identiteetin turvin tapahtuva keskustelu esim. vieraalla kielellä.
 • Wiki-ympäristössä dokumentaatiotaitojen saaminen ja parantaminen
 • yhteiswikit (ammatti- tms. yhteisen aiheen pohjalta).
 • Ryhmän oma blogi jostain yhteisestä projektista. Projektin etenemisen kuvaaminen blogiin. Integrointia:
 • Twitter-syötteen ammatillinen käyttö, seuraaminen: yritykset, henkilöt, yhteisöt.
 • LinkedIn: digitaalinen CV, käyntikorttiarkisto.
 • Ammatillinen ongelmanratkaisu ja tiedonhaku ja lähdekritiikki: Google, keskustelufoorumit, Wikipedia.
 • Osaston/koulun FB-sivu, johon voi informoida asioita. Ylläpitäjinä opettajat. Kommentoinnin voi estää, jos tarve. Monet yritykset ovat Facebookissa. Opiskelijat voivat saada niiden kautta tietoa ja yhteystietoja.
 • Hankkeiden ideointia ja suunnittelua varten jokin sosiaalinen alusta/pohja netissä.
 • Lisää tiedon avoimuutta organisaatiossa.
 • Harjoitustöiden esittelyä ja palautetta varten foorumi. Tosin mietityttää sen demokraattisuus, mm. hijaisempien opiskelijoiden uskaltautuminen foorumille.
 • Iltapäivän kielitunnille vieraskielinen chat tietokoneluokassa. Mielipiteen ilmaiseminen kirjoittamalla.
 • Suomen kielen tunnille mielipidekeskustelu-chat.
 • Lukupäiväkirja tai oppimispäiväkirja blogilla.
 • Sähköinen työssäoppimispäiväkirja, jota mm. opettaja voi seurata reaaliaikaisesti.
 • Opetusmateriaali sähköisessä muodossa opiskelijoille saataville.

>> Paluu Orientaatio-sivulle.